6 april, ROMMELMARKT IN EN ROND DE KERK

Gemeente blij met nieuwe predikant

Diaconaalproject 2024


Kerkdiensten

Iedereen is van harte welkom bij onze kerkdiensten. Natuurlijk bij ons in de kerk aan het Noordeinde, maar wij bieden ook de mogelijkheid om onze dienst via de media mee te beleven.

Onze diensten kunt u via -kerkdienst gemist- bekijken en te beluisteren. Dit kan zowel live als achteraf. Daarnaast kunt u de laatste diensten ook via deze website beluisteren, door op de afbeelding
-Geluidsopname van deze dienst- te klikken. Van de laatste diensten kunt u ook de bijbehorende KerkPlus en liturgie bekijken.

Bevestigings- en intrededienst ds. J. Mulder op 14 april 2024

Voorgangers: Ds.W. Klouwen en Ds.J. Mulder
Orgel: W. Feenstra
Muzikale medewerking van de Morgenstercantorij

Nog niet alle items zijn beschikbaar

Kerkdienst 14 april 2024

Voorganger: Ds. C. Ravensbergen
Orgel: G. Hartog
Muzikale medewerking van het Westzijderkerkkoor

Inleiding op deze dienst (geschreven door C. Ravensbergen.)
In deze dienst gaat het over een gedeelte uit het evangelie naar Johannes, het evangelie van de liefde. Hierin vraagt Jezus aan Petrus: ‘Heb je mij lief?’ En hij vraagt het nog een keer. ‘Heb je mij lief?’ Jezus vraagt het zelfs voor een derde keer. ‘Heb je mij lief?’ Dan wordt Petrus bedroefd (Johannes 21, 15-25). Dit gaat over datgene wat er in het paleis van de hogepriester gebeurd was. Daar had Petrus drie maal ontkend dat hij een leerling van Jezus was. Voor Jezus is dat geen reden om afscheid van Petrus te nemen. Deze leerling is hem lief. Hij vraagt Petrus om hem te volgen. Dat is om lief te hebben. Dit is ook een vraag aan ons.

Kerkdienst 7 april 2024

Voorganger: Ds. S. Visser
Gezamenlijke dienst in de kerk van Jisp.